نظر سنجی
نظر شما در مورد عملکرد مسئولان پروژه منارید در سیستان و بلوچستان
وضعیت آب و هوا
روزنامه های کشور
اخبار ویژه
با متصرفان اراضی ملی به شدت برخورد شود
معاون مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: با متصرفان اراضی ملی باید به شدت برخورد قانونی شود.
کارگاه آموزش مشورتی پروژه بین المللی منارید در زاهدان برگزار شد
کارگاه آموزش مشورتی پروژه بین المللی منارید با موضوع «خبرنگاری در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست اشتراک و انتقال دانش» در زاهدان برگزار شد.
انسجام سازماني براي رسيدن به توسعه پايدار الزامي است
مدير اجرايي ملي پروژه هاي بين المللي منارید و حبله رود گفت: داشتن انسجام سازماني براي رسيدن به توسعه پايدار در جامعه، امري الزامي است.
اخبار
خبرنگاران از طرح تقویت و انسجام سازمانی برای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی(منارید) که به عنوان الگوی جهانی توسعه در سه استان کشور در مرحله اجرای آزمایشی قرار دارد، بازدید کردند.
16 آذر 1394 11:15
5 آذر 1394 10:34
کارگاه آموزش مشورتی پروژه بین المللی منارید با موضوع «خبرنگاری در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست اشتراک و انتقال دانش» در زاهدان برگزار شد.
14 شهريور 1394 9:11
مدير اجرايي ملي پروژه هاي بين المللي منارید و حبله رود گفت: داشتن انسجام سازماني براي رسيدن به توسعه پايدار در جامعه، امري الزامي است.
8 شهريور 1394 13:4
مناريد
خبرنگاران از طرح تقویت و انسجام سازمانی برای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی(منارید) که به عنوان الگوی جهانی توسعه در سه استان کشور در مرحله اجرای آزمایشی قرار دارد، بازدید کردند.
16 آذر 1394 11:15
خبرنگاران با پروژه «مناردید» سازمان ملل آشنا شدند:
مدیر اجرایی پروژه بین المللی منارید در سیستان و بلوچستان گفت: برای 47 نفر از خبرنگاران استانی شرکت کننده در کارگاه «آموزشی-مشورتی خبرنگاری در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست» گواهینامه صادر و اعطا شده است.
16 آذر 1394 11:11
مدیر اجرایی منارید در سیستان و بلوچستان در گفتگو با ایسنا:
مدیر اجرایی پروژه بین المللی منارید در سیستان و بلوچستان گفت: طرح تقویت و انسجام سازمانی برای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی (منارید) با هدف توسعه مديريت یکپارچه منابع طبيعي تجدیدشونده با توجه به سازگاري با شرايط اقليمي و منافع محیط ‌زیست جهانی از سوی سازمان ملل در سه استان کشور در حال اجرا است.
9 آذر 1394 19:0
   
آرشيو اخبار
از تا
اوقات شرعی