..
نظر شما در مورد عملکرد منابع طبیعی شهرستان میرجاوه
اخبار ویژه
شروع ساخت مهمانسرای اداره منابع طبیعی شهرستان میرجاوه
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میرجاوه از شروع ساختمان مهمانسرای شهرستان مرزی میرجاوه خبر داد: مهندس منصوربراهوئی گفت؛ با توجه به نیاز شهرستان به مهمانسرا جهت استراحت همکاران و مهمانان ستادی این پروژه شروع شد.
آمار فعالیتهای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میرجاوه در سال 1396
آمار پروژه های اجرایی سال 96 اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میرجاوه : علاوه بر توزیع 238 تنور گازی رایگان بین مرتعداران بشرح جدول ذیل می باشد که در سال 96 اجرا گردید
بازدید معاونت محترم برنامه ریزی و روسای محترم ادارات طرح و برنامه، اموراداری و رئیس نقلیه استان از پروژهای شهرستان میرجاوه
بازدید معاونت محترم برنامه ریزی و روسای محترم ادارات طرح و برنامه، اموراداری و رئیس نقلیه استان از پروژها و وضعیت ماشین آلات و ساختمان اداری شهرستان میرجاوه
توافقات بعمل آمده بین شهرداری شهرستان میرجاوه و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان
روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میرجاوه گزارش داد: طی نشستی که رئیس اداره منابع طبیعی با شهردار محترم شهرستان جناب مهندس ریگی داشته است، تاکنون اقدامات و توافقات قابل توجهی انجام پذیرفته است.
جلسه مشورتی و هم اندیشی در خصوص جوابدهی به استعلامات در خصوص ثبت اراضی مستثنیات اشخاص
جلسه مشورتی در خصوص جوابگویی استعلامات و درخواست ثبت اراضی مستثنیات اشخاص و تسریع در کار مراجعه کنندگان محترم با حضور رئیس و معاونت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میرجاوه جناب آقای مهندس براهویی و مهندس مالدار و رئیس محترم اداره ثبت و اسناد شهرستان زاهدان جناب آقای ملایی و با حضور افتخاری مهندس خسروی و مهندس سالارزهی رئیس و معاون اسبق مدیریت اراضی استان، در مورد مسائل مربوط به ثبت سند مراتع و ثبت واگذاری ها و اراضی مستثنیات اشخاص و تسریع در روند کار ارباب رجوع
اخبار
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میرجاوه از شروع ساختمان مهمانسرای شهرستان مرزی میرجاوه خبر داد: مهندس منصوربراهوئی گفت؛ با توجه به نیاز شهرستان به مهمانسرا جهت استراحت همکاران و مهمانان ستادی این پروژه شروع شد.
29 مرداد 1397 22:41
آمار پروژه های اجرایی سال 96 اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میرجاوه : علاوه بر توزیع 238 تنور گازی رایگان بین مرتعداران بشرح جدول ذیل می باشد که در سال 96 اجرا گردید
16 خرداد 1397 2:56
میرجاوه
شروع ساخت مهمانسرای اداره منابع طبیعی شهرستان میرجاوه
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میرجاوه از شروع ساختمان مهمانسرای شهرستان مرزی میرجاوه خبر داد: مهندس منصوربراهوئی گفت؛ با توجه به نیاز شهرستان به مهمانسرا جهت استراحت همکاران و مهمانان ستادی این پروژه شروع شد.
29 مرداد 1397 22:41
آمار پروژه های اجرایی سال 96 اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میرجاوه : علاوه بر توزیع 238 تنور گازی رایگان بین مرتعداران بشرح جدول ذیل می باشد که در سال 96 اجرا گردید
16 خرداد 1397 2:56
بازدید معاونت محترم برنامه ریزی و روسای محترم ادارات طرح و برنامه، اموراداری و رئیس نقلیه استان از پروژها و وضعیت ماشین آلات و ساختمان اداری شهرستان میرجاوه
30 ارديبهشت 1397 0:49
روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میرجاوه گزارش داد: طی نشستی که رئیس اداره منابع طبیعی با شهردار محترم شهرستان جناب مهندس ریگی داشته است، تاکنون اقدامات و توافقات قابل توجهی انجام پذیرفته است.
29 ارديبهشت 1397 23:7
جلسه مشورتی در خصوص جوابگویی استعلامات و درخواست ثبت اراضی مستثنیات اشخاص و تسریع در کار مراجعه کنندگان محترم با حضور رئیس و معاونت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میرجاوه جناب آقای مهندس براهویی و مهندس مالدار و رئیس محترم اداره ثبت و اسناد شهرستان زاهدان جناب آقای ملایی و با حضور افتخاری مهندس خسروی و مهندس سالارزهی رئیس و معاون اسبق مدیریت اراضی استان، در مورد مسائل مربوط به ثبت سند مراتع و ثبت واگذاری ها و اراضی مستثنیات اشخاص و تسریع در روند کار ارباب رجوع
20 ارديبهشت 1397 19:38
مهندس براهوئی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میرجاوه با بیان اینکه بخش لادیز شهرستان میرجاوه یکی از مناطق اجرای طرح ذخیره گاه منابع جنگلی شهرستان می باشد، جهت آگاهی عشایر و روستائیان نسبت به حفظ انفال از مردم منطقه خواست تا با حفظ پوشش گیاهی و جلوگیری از قطع درختان و کاشت درخت خدمتی ماندگار از خودشان برای نسلهای آینده برجا بگذارند.
4 ارديبهشت 1397 19:51
   
آرشيو اخبار
از تا