..
نظر شما در مورد عملکرد منابع طبیعی شهرستان هیرمند
اخبار ویژه
جشن درختکاری درشهرستان هیرمند
در اولین روز هفته منابع طبیعی که به نام روز ملی درختکاری نامگذاری شده است جشن درختکاری درمدرسه دخترانه کوثرشهرستان هیرمند برگزار گردید...
اجرای عملیات پخش سیلاب درسطح 1500هکتار ازعرضه های جنگلی ومرتعی شهرستان هیرمند
انجام عملیات پخش سیلاب درسطح 1500هکتار از عرصه های مرتعی و جنگلی شهرستان هیرمند ضمن احیاء پوشش گیاهی سبب تثبیت خاک و مهار ریزگردها در منطقه شده است ...
اخبار
در اولین روز هفته منابع طبیعی که به نام روز ملی درختکاری نامگذاری شده است جشن درختکاری درمدرسه دخترانه کوثرشهرستان هیرمند برگزار گردید...
15 اسفند 1396 12:36
انجام عملیات پخش سیلاب درسطح 1500هکتار از عرصه های مرتعی و جنگلی شهرستان هیرمند ضمن احیاء پوشش گیاهی سبب تثبیت خاک و مهار ریزگردها در منطقه شده است ...
20 ارديبهشت 1395 9:3
هیرمند
   
آرشيو اخبار
از تا