..
نظر شما در مورد عملکرد منابع طبیعی شهرستان مهرستان
اخبار ویژه
برگزاری همایش دهیاران و دستگاههای اجرایی شهرستان مهرستان
برگزاری همایش دهیاران و دستگاههای اجرایی شهرستان مهرستان
در آسمان جان ما، خورشید گل کرد پیش از دعا ،وقت سحر ،خورشید گل کرد
در آسمان جان ما، خورشید گل کرد پیش از دعا ،وقت سحر ،خورشید گل کرد
رفع تصرف 3 هکتار از اراضی ملی شهرستان مهرستان
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهرستان از رفع تصرف 3 هکتار از اراضی ملی شهرستان مهرستان خبر داد
برگزاری جلسه هماهنگی هفته منابع طبیعی درشهرستان مهرستان
برگزاری جلسه هماهنگی هفته منابع طبیعی درشهرستان مهرستان
رفع تصرف بیش از 12 هکتار از اراضی ملی
رئیس منابع طبیی و آبخیزداری شهرستان مهرستان گفت: حسب دستور و حکم قائم مقام قضایی شهرستان مهرستان، 75/12 هکتار از اراضی ملی در روستای چگرد شهرستان مهرستان رفع تصرف شد.
اخبار
برگزاری همایش دهیاران و دستگاههای اجرایی شهرستان مهرستان
14 بهمن 1396 8:41
در آسمان جان ما، خورشید گل کرد پیش از دعا ،وقت سحر ،خورشید گل کرد
10 بهمن 1396 8:32
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهرستان از رفع تصرف 3 هکتار از اراضی ملی شهرستان مهرستان خبر داد
8 بهمن 1396 10:36
برگزاری جلسه هماهنگی هفته منابع طبیعی درشهرستان مهرستان
11 دی 1396 12:33
رئیس منابع طبیی و آبخیزداری شهرستان مهرستان گفت: حسب دستور و حکم قائم مقام قضایی شهرستان مهرستان، 75/12 هکتار از اراضی ملی در روستای چگرد شهرستان مهرستان رفع تصرف شد.
4 آذر 1394 10:58
مهرستان
رئیس منابع طبیی و آبخیزداری مهرستان خبر داد:
رئیس منابع طبیی و آبخیزداری شهرستان مهرستان گفت: حسب دستور و حکم قائم مقام قضایی شهرستان مهرستان، 75/12 هکتار از اراضی ملی در روستای چگرد شهرستان مهرستان رفع تصرف شد.
4 آذر 1394 10:58
   
آرشيو اخبار
از تا