مناقصه
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید:
7 مرداد 1397 9:12
   
آرشيو اخبار
از تا